Elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnioną do działania w jego imieniu